Please enter security code.

VIRIDIAN RATCHAPRUEK
โทร : 02 191 9798 www.viridian-home.com

โครงการเวอรีเดียน ราชพฤกษ์ ดำเนินการโดย บริษัท ธีรกมล พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด
ผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและผู้ดำเนินการ บริษัท ธีรกมล พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด ทะเบียนเลขที่ 1015521022251
ที่อยู่ 17/2 หมู่ 2 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ ประธานกรรมการ นายธีรพล ทิพย์จำนรรจ์
ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท (ชำระเต็ม)
ที่ตั้งโครงการ ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี โฉนดที่ดินเลขที่ 12534

พื้นที่โครงการ 18-3-87 ไร่ จำนวนแปลง 131 แปลง
ที่ดินมีภาระผูกพันกับธนาคารกรุงเทพ (มหาชน) จำกัด
ใบอนุญาตจัดสรรอยู่ในระหว่างการขออนุญาต เริ่มก่อสร้าง มกราคม 2554
คาดว่าจะแล้วเสร็จ ปี 2556 พร้อมโอนกรรมสิทธิ์เมื่อลูกค้าชำระเงินครบถ้วนตามสัญญา

© 2011 - 2012 www.viridian-home.com. All rights reserved. Designed by jaja